Đóng

(028) 39557119

Liên hệ với chúng tôi

Khoa Tim mạch Can thiệp Bệnh viện Chợ Rẫy

 Số 201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP. HCM

 (028) 39557119 

 (028) 39561938

 tmct.tphcm@gmail.com

 Website: www.hoitmcttphcmorg.vn