KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NOACs TRONG DỰ PHÒNG ĐỘT QUỴ Ở BN RUNG NHĨ HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG – GS. TS. VÕ THÀNH NHÂN

15/05/2018 Dành cho bác sĩ

Xem thêm...